POĎTE SA STAŤ VIAC TÝM,
KÝM SKUTOČNE STE

Prostredníctvom koučingového rozhovoru vás
inšpirujem, podnecujem a podporujem,
aby ste si vytvorili a začali žiť život,
po akom túžite.

Transformačný kouč pre vás

ING. HELENA HERIBANOVÁ

Koučing je moja srdcová záležitosť. Som presvedčená, že len človek, ktorý spoznal, prijal a ocenil sám seba, je schopný prinášať tieto hodnoty ostatným. Som odhodlaná preniesť vás cez vaše strachy a obavy a pomôcť vám ujasniť si vaše životné hodnoty, určiť si nové životné ciele a priority. Služby poskytujem v meste Trnava.

Nedávam rady ani návody, pretože
najlepším expertom na svoj život ste vy sám.

ČLEN SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KOUČOV

CERTIFIKÁT ACSTH /ICF/ - KOUČING

ČLEN ASOCIÁCIE LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV

HR MANAŽÉRKA PRE BUDOVANIE PODNIKOVEJ KULTÚRY KOLEGIALITY A ĽUDSKOSTI

KOUČKA, LEKTORKA, MANAŽÉRKA

VIAC AKO 15 ROKOV PRAXE

3 AKREDITOVANÉ KURZY A 6 CERTIFIKÁTOV

VYSOKÝ STUPEŇ EMPATIE

Vyberte si z ponuky služieb

EMOČNÝ KOUČING
PRE ŽENY

Prostredníctvom transformačného rozhovoru spoločne nájdeme cestu od vášho stavu „ako to mám teraz“ do cieľového stavu „ako to chcem mať tak, aby som bola spokojná a šťastná“. Ujasnite si vaše životné hodnoty, svoje vnútorné a vonkajšie zdroje ako aj silu motivácie žiť život po akom túžite. Teším sa na každú jednu z vás.

ŽIVOTNÝ KOUČING
LIFE COACHING

Životný koučing dáva šancu zariadiť si život podľa svojich predstáv – je o vašich snoch, túžbach, medziľudských vzťahoch, komunikácií, záľubách, osobných cieľoch. Je o vašom raste v sebadôvere, sebapoznaní a stávaním sa viac tým, kým skutočne ste.

KARIÉRNY KOUČING / PORADENSTVO

Kariérny koučing vám prinesie sebapoznanie, získate nový pohľad na vaše schopnosti a ich využitie bez ohľadu na vek či vzdelanie. Kariérne poradenstvo vás naviguje správnym smerom a pomôže vám realizovať vaše kariérne sny.

FIREMNÝ KOUČING
BUSINESS COACHING

Firemný koučing je profesionálna forma pomoci zameraná na rozvoj manažérskeho výkonu. Je určený pre osoby, ktoré sa neboja úspechu a zodpovednosti. Cieľom je získať viac energie, sebaistoty, nové nápady a zároveň byť tvorivejší a efektívnejší.

VZŤAHOVÝ
KOUČING

Vzťahový koučing je koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Základným predpokladom pomoci prostredníctvom vzťahového koučingu je spoločne niečo chcieť ale nevedieť ako na to.

RODINNÉ
KONŠTELÁCIE

Rodinné konštelácie dokážu objasniť mnoho vzťahových, osobných, ale aj zdravotných problémov. Pochopením hlbších súvislosti môžete neutralizovať svoje presvedčenia a postoje, ktoré vám ubližujú.. Vaše oslobodenie a uzdravenie môže následne priniesť pozitívne zmeny aj Vašim blízkym.

„Spokojný zamestnanec urobí viac
ako traja nespokojní.“
/Henry Ford/

INDIVIDUÁLNY KOUČING PRE ZAMESTNANCOV
AKO BENEFIT

Zamestnanec, ktorý dostane v práci priestor na riešenie svojich osobných problémov a postojov, vníma, že na ňom záleží a je ochotnejší dávať viac. Výsledkom je sebavedomejší, spokojnejší a angažovanejší zamestnanec. Vo firme sa zlepšujú vzťahy, celková atmosféra a následná prosperita spoločnosti. Staňte sa spoločnosťou, ktorá bude pre iné spoločnosti príkladom a zamestnávateľom, pre ktorého budú ľudia chcieť pracovať.

PRACOVNÉ POHOVORY
KOUČINGOVÝM PRÍSTUPOM

Výber správneho kolegu do Vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s vašou podnikovou kultúrou a filozofiou, spoločnosť rýchlo rastie, napreduje, rozvíja sa.

Vyberte si z ponuky služieb

EMOČNÝ KOUČING
PRE ŽENY

Prostredníctvom transformačného rozhovoru spoločne nájdeme cestu od vášho stavu „ako to mám teraz“ do cieľového stavu „ako to chcem mať tak, aby som bola spokojná a šťastná“. Ujasnite si vaše životné hodnoty, svoje vnútorné a vonkajšie zdroje ako aj silu motivácie žiť život po akom túžite. Teším sa na každú jednu z vás.

ŽIVOTNÝ KOUČING
LIFE COACHING

Životný koučing dáva šancu zariadiť si život podľa svojich predstáv – je o vašich snoch, túžbach, medziľudských vzťahoch, komunikácií, záľubách, osobných cieľoch. Je o vašom raste v sebadôvere, sebapoznaní a stávaním sa viac tým, kým skutočne ste.

KARIÉRNY KOUČING / PORADENSTVO

Kariérny koučing vám prinesie sebapoznanie, získate nový pohľad na vaše schopnosti a ich využitie bez ohľadu na vek či vzdelanie. Kariérne poradenstvo vás naviguje správnym smerom a pomôže vám realizovať vaše kariérne sny.

FIREMNÝ KOUČING
BUSINESS COACHING

Firemný koučing je profesionálna forma pomoci zameraná na rozvoj manažérskeho výkonu. Je určený pre osoby, ktoré sa neboja úspechu a zodpovednosti. Cieľom je získať viac energie, sebaistoty, nové nápady a zároveň byť tvorivejší a efektívnejší.

VZŤAHOVÝ
KOUČING

Vzťahový koučing je koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Základným predpokladom pomoci prostredníctvom vzťahového koučingu je spoločne niečo chcieť ale nevedieť ako na to.

RODINNÉ
KONŠTELÁCIE

Rodinné konštelácie dokážu objasniť mnoho vzťahových, osobných, ale aj zdravotných problémov. Pochopením hlbších súvislosti môžete neutralizovať svoje presvedčenia a postoje, ktoré vám ubližujú. Vaše oslobodenie a uzdravenie môže následne priniesť pozitívne zmeny aj vašim blízkym.

„Spokojný zamestnanec urobí viac
ako traja nespokojní.“
/Henry Ford/

INDIVIDUÁLNY KOUČING PRE ZAMESTNANCOV
AKO BENEFIT

Zamestnanec, ktorý dostane v práci priestor na riešenie svojich osobných problémov a postojov, vníma, že na ňom záleží a je ochotnejší dávať viac. Výsledkom je sebavedomejší, spokojnejší a angažovanejší zamestnanec. Vo firme sa zlepšujú vzťahy, celková atmosféra a následná prosperita spoločnosti. Staňte sa spoločnosťou, ktorá bude pre iné spoločnosti príkladom a zamestnávateľom, pre ktorého budú ľudia chcieť pracovať.

PRACOVNÉ POHOVORY
KOUČINGOVÝM PRÍSTUPOM

Výber správneho kolegu do Vašej spoločnosti je kľúčový. Ak máte vybudovaný dobrý tím ľudí, ktorí sú stotožnení s vašou podnikovou kultúrou a filozofiou, spoločnosť rýchlo rastie, napreduje, rozvíja sa.

Príspevky z blogu

Koučovanie sa zameriava na to,
kde sa klient nachádza v súčasnosti a
čo je ochotný urobiť pre to,
aby sa v budúcnosti dostal tam,
kam chce.

Cenník

Dohodnutie termínu: koucellen@gmail.com alebo telefonicky: 0902601357
Platba vopred na bankový účet.

Rada odpoviem
na akúkoľvek otázku

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.